Εσώτερο Φυλακτό

Πορτφόλιο Κοσμημάτων Εσώτερο Φυλακτό

Η γη περνά μια μύηση ενώ όλοι εμείς που ζούμε πάνω της βιώνουμε διάφορα επίπεδα αυτής της ίδιας μύησης.

Είναι μια μύηση στην αγάπη ∙

Σύμβολα και Μύθοι, Κρύσταλλοι, Χρυσός – ως εκδήλωση αγάπης και φωτός- υπάρχουν για να εκπληρώσουν ένα ζωτικό ρόλο.

Υπάρχουν κοντά μας για να μας κάνουν περισσότερο ευαίσθητους, για να μας υπενθυμίζουν την ουσιαστική μας ταυτότητα αλλά και την πηγή αυτής της ταυτότητας, Εμάς. Άρθρο

ΕΣΠΑ 2014-2020