"αλλα" κοσμήματα

Πορτφόλιο Κοσμημάτων "αλλα" κοσμήματα

 

Κοσμήματα που κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία ή απλά έμπνευση.

Δεν αποτελούν μέρος συλλογής 

ΕΣΠΑ 2014-2020