Αρχείο Πιστοποιητικών

Αρχείο Πιστοποιητικών
Εδώ μπορείται να επιβεβαιώνετε την εγγυρότητα των εγγράφων της VeniKonos.
Συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό Report Number του εγγράφου που θέλετε να ελέγξετε. 
Απαγορεύεται η επανεκτύπωση.   
Ισχύουν περιορισμοί, περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Έλεγχος πιστοποίησης κοσμήματος

Ο κωδικός πιστοποίησης είναι υποχρεωτικό πεδίο
ΕΣΠΑ 2014-2020